Opgrond vun der aktueller Situatioun (Covid-19) wäerte mir eise Fréijorsmaart viraussiichtlech an de Summer verleeën. Mir deelen iech den neien Datum zu engem spéideren Zäitpunkt mat.

D’Schüler an d’Enseignanten aus de Gebaier Albert Elsen an Nic Welter (Cyclen 2 & 3)  invitéieren Iech häerzlechst op hire Fréijorsmaart,

Mir alleguer géingen eis freeën Iech ze begréissen.
Mat beschte Gréiss
Déi ganz Equipe A. Elsen an N. Welter (Cyclen 2 & 3)