Léif Elteren,

Mir sinn eis bewosst, datt et den Ament net einfach fir Iech ass, fir home schooling mat äere Kanner ze maachen a mir soën Iech ee riise MERCI fir Äer Ustrengungen. Fir Iech d’Saach e bëssen ze erliichteren, hu mir eis puer Gedanken zu engem kreativen Emgank mat der Corona Kris gemaach a stellen Iech d’Resultater hei gäeren zur Verfügung. ZESUMME PACKE MIR DAT!
D’Léierpersonal aus dem Cycle 4

Chers parents,

Bien conscients de tous les efforts que vous devez faire au moment pour supporter votre enfant dans les travaux à la maison, nous tenons à vous en reMERCIer chaleureusement! Pour vous soulager un peu les choses, nous avons réfléchi à une approche créative face à la crise Corona et nous aimerions vous mettre à disposition les résultats. ENSEMBLE POUR VAINCRE LE VIRUS!
Les enseignants du cycle 4

Hei fannt dir Material fir Doheem ze léieren:

 

Loscht op ee virtuellen Besuch am Naturmusée?Bildergebnis für MNHN luxembourg

 

 

Internet: