Online Feedback

  Bei dësem Fuerscherhausenseignant hat ech meng Aktivitéit:

  Datum:

  1) Dës Aktivitéit war...

  ...dem Alter vun de Kanner ugepasst:net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane
  ...der Dauer hir ugepasst:net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane
  ...war vum Kader hir ugepasst (Raum, Emfeld) net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane
  ...huet d'Kreativitéit vun de Kanner ugereegt net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane
  ...war ofwiesslungsräich net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane
  ...huet mengen Erwaardungen entsprach net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane
  ...ass op d'Impulser vun de Kanner agaangen net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane
  ...d'Material war ugepasst net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane
  ...d'Léierpersoun huet de Kanner hir Virkenntnisser agebonnen net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane
  ...d'Kanner konnte sech villsäiteg aktiv abréngen net averstanendeelweis averstaneaverstaneganz averstane