Hei kennt dir Iech umellen fir eng Aktivitéit am Fuerscherhaus ( Schoul fir Natur, Wëssenschaft & Technik)

Umeldung fir d’Léierpersonal aus der Mierscher Grondschoul

Umellung Cycle 1 & PrécoceUmellung Cycle 2Umellung Cycle 3Umellung Cycle 4