Fuerscherhaus Miersch

Schoul fir Natur, Wëssenschaft an Technik

email: fuerscherhaus@ecole-mersch.lu

11, rue de la Piscine
L-7572 Mersch

L’équipe du Fuerscherhaus

Cassy Pranzetti

Serge Braun

David Mannes

Cathy Etgen

Jeanne Hurt

Aktivitéiten LaboAktivitéiten AtelierAktivitéiten OutdoorInscriptionDokumenter & Formulairen